ตำแหน่งงาน บริษัท ประเภทงาน ทำเลที่ตั้ง schedule schedule
Marketing Supervisorบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)Marketing Supervisorลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น27Part Time
นักศึกษาฝึกงาน (Purchase) HOบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)นักศึกษาฝึกงาน (Account) HOลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น27Part Time