ตำแหน่งงาน บริษัท ประเภทงาน ทำเลที่ตั้ง schedule schedule
พนักงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์ชีวาทัยพนักงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์ลุมพินีทาวเวอร์Full Time
Purchase ManagerChewathai PLC.Purchase Managerลุมพินีทาวเวอร์Full Time
CRM Supervisorบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)CRM Supervisorลุมพินีทาวเวอร์Full Time
พนักงานขับรถบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)พนักงานขับรถลุมพินีทาวเวอร์Full Time
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์Full Time
Marketing Supervisorบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)Marketing Supervisorลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น27Part Time
นักศึกษาฝึกงาน (Account) HOบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)นักศึกษาฝึกงาน (Account) HOลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น27Part Time