ตำแหน่งงาน บริษัท ประเภทงาน ทำเลที่ตั้ง schedule schedule
พนักงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์ชีวาทัยพนักงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์ลุมพินีทาวเวอร์Full Time
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์Full Time
Marketing Supervisorบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)Marketing Supervisorลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น27Part Time
นักศึกษาฝึกงาน (Account) HOบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)นักศึกษาฝึกงาน (Account) HOลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น27Part Time